Bạn có muốn đặt một trang web tuyển dụng cá nhân không?

Đừng ngần ngại!

Bây giờ bạn có thể đặt hàng!

Nếu bạn chưa đặt mua danh thiếp, thì đã đến lúc!

Đừng ngần ngại!

Đặt hàng danh thiếp của bạn bây giờ!